‘Handtekeningen

Ik moet over de
donkere drempel stappen.
Een zaal.
Het witte document straalt
met vele bewegende schaduwen.
Allen willen het ondertekenen.

Tot het licht mij inhaalde
en de tijd opvouwde.’

Tomas Tranströmer*

* De herinneringen zien mij. Verzamelde gedichten / memoires. Amsterdam: De Bezige Bij, 2011


Zingeving op het werk

Niet alleen op de vaste locaties in Almere en Naarden worden yoga, mindfulness en counseling aangeboden. Het is mogelijk cursussen, trainingen en individuele trajecten in te huren.

Bij het incompany aanbod van GewaarZijn staat zingeving centraal. Ook dan zijn de kernwaarden – welwillendheid en compassie – van toepassing.

Mindfulness

Als mensen gefocust zijn op bereiken van perfectie of het behalen van deadlines, dan kan het niet anders of er wordt teruggevallen op automatismen. Bij mindful zijn, is er meer bewustzijn van wat beweegt en gaande houdt. Dan wordt niet alleen passend gebruikgemaakt van het gehele repertoire aan kennis en vaardigheden, maar is er ook weet van zingeving.

Bij een incompany mindfulness groepstraining op het werk wordt getraind vanuit de zijn-modus invulling te geven aan werkzaamheden en niet vanuit de doe-modus. De sessies en oefeningen zijn afgestemd op de werksituatie.

Na een mindfulnesstraining is het mogelijk met meer bezieling en vitaliteit te werken.


Yoga

Meer bewegen op het werk! Niet alleen fysiek! Yoga helpt om los te komen van starre werk(ver)houdingen. Na een aantal bijeenkomsten gaan werknemers met een persoonlijk en inspirerend oefenprogramma aan de slag om beter met moeilijke situaties om te gaan.

Counseling

Als er behoefte is aan meer inspiratie en motivatie voor het werk, dan staat zingeving centraal in de hulpvraag. Met een individueel counselingtraject wordt onder begeleiding onderzocht welke interne zingevende hulpbronnen er zijn en hoe die ingezet kunnen worden.

Soms is iets meer sturing nodig of een extra zetje nodig. Dan verschuift de begeleiding zich meer richting coaching, maar dat zal altijd in overleg gaan met de betrokkene.

 

Zingeving op het werk

Meer informatie?
Neem contact op!

Contact opnemen